بهترین بازی سکسی

بهترین بازی سکسی

بهترین بازی سکسی
بهترین بازی سکسی

من يه پسر 29ساله هستم سفيد و خوشگل اين داستان بر مبكرده به حدود پانزده سال بيش كه من حدود چهارده سالم ميشد من فقط يك پسر خونوادم و يك خاهر كه پنج سال از خودم بزرگتره دارم منم از قضيه سكس هيچي نميدونستم و خيلي پخمه بودم يه روز دوستاي خاهرم خونمون اومده كه با خاهرم باشن من توي اتاقم بودم كه دوستاي خواهرم اومدن تو خونمون مادرم خونه بود و من و خاهرم با دو تا دوستش اونام همسنش بودن رفته بودن تو اتاق خاهرم كه يكي به تلفن خونه زنك زد كه خاله ام از عراق امده پيش مادربزرگم خونه خالم جون شوهرش عراقيه اونجاس و چون من اصلا نديده بودمش خوشم نميومد برم خاهرم هم بيش دوستاش بود
مادرم رفت خونه مادربزرگش. وقتي صداي در بيرون امد كه مادرم رفت در اتاق خاهرم باز شد و سه تايي اومدن بيرون خاهرم هي ميگفت نكنيد بابا به مادرم ميگه. اونا قبول نميكردن اخرش خاهرم كفت اگه گفت من شما رو ميكشم من نميدونستم در مورد چی ميگن كه دو تا دوستش اومدن خودشونو رو تخت من جا دادن بهم گفتن كه ميای با هم بازي كنيم منم كفتم اره من خيلي حوصلم سر رفته كفت خب بيا بازي كنيم به رفيقش چشمك زذ و كفت واي اينجا چقدر كرمه بيا لباسامونو در بياريم و شرو كردن لباساشونو در اوردن و فقط سوتين و شرتشون موند من كه خجالت ميكشيدم سرمو انداخته بودم بايين بهم كفت تو هم بيا لباساتو در بيار منم درشون اوردم و شورتمو كذاشتم گفت ميخاي ببيني كه دخترا دودولشون جه شكليه كفتم آره دوس دارم ببينم كفت خوب بيا شورتمونو بكش بايين منم رفتم دست كردم تو شورت يكيشون خيس بود ولي دستم به جيزي نميخورد منم هي داشتم دنبالش ميكشتم كه شورتاشونو در اوردن تعجب كردم جرا اونا دودول ندارن يكيشون كفت مال دخترا اينجوريه گفت بيار مال تو هم ببينيم شورتمو در اوردم كيرمو ديدن كه شق كرده بود يكيشون دستش كرفت و همشو كرد تو دهنش منم يه حالي بهم ميداد اون يكي كفت بسه برا منم بزار بعد اون شرو كرد اون بلد نبود دندونش بهش ميخورد درد ميكرد كفتم بسه دردم مياد اون ول كرد و هر دو تاشون خابيدن رو تخت و لنكاشونو بالا انداختن و كفت بيا كيرتو روي مال ما بزار گذاشتم رو كسشون و هی روش ليز ميدادم كه يهو يكيشون باهاشو بست و كير من لاي باش موند كفت جلو عقب بكن من جلو عقب كردم ابم ريخت رو كسش اون يكي اومد و ابم رو از روي كسش ليس زد روش خابيده بودم كه خاهرم اومد تو و با عصبانيت بهشون كفت برن بيرون و به منم كفت كه به كسی هيچي نگم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *