داستان تحریک کننده قسمت ۵

داستان تحریک کننده قسمت ۵

داستان تحریک کننده قسمت ۵ (1)
داستان تحریک کننده قسمت ۵

خلاصه ماجرای من همینطور ادامه داشتم ماجرای اصلیه من بر میگرده به 2 سال پیش یعنی تو 24 سالگیم که مسیر زندگیمو به کل تغییر داد حامد 18 سالش شده بود و به شدت تغییر کرده بود از من یکم قدش بلندتر بود و قیافه جذابی پیدا کرده بود منم سینه هام رشدش بیشتر از قبل شده بود دیگه قشنگ 80 بود ولی لاغر بودم همیشه رفیقام به شوخی میگفتن شربت سینه میخوردی تو بچه گی
خلاصه دیگه تو این چند سال من دوس پسر داشتمو فقط سکس از جلو نداشتم راستش میترسیدم یه بار با دوس پسرم بودم رفتیم خونشون ولی ندادم بهش میترسیدم لختم کرد هی میخواست بکنه تو کونم به زور
نمیرفت که کون من تنگ کیر اونم زیاد گنده نبود ولی هی میخواست بکنه تو قربون صدقم میرفت
انصافا من تمام دوس پسرام خوب بودن سر کیرش که اومد بره تو کونم چنان جیغی زدم که خودش ترسید گفت ببخشید منم شروع کردم به گریه کردن واقعا کونم سوخت آتیش گرفت کفت دیگه نمیکنم و این شد دیگه حتی به کون دادنم راضی نشدم

داستان تحریک کننده قسمت ۵ (2)
داستان تحریک کننده قسمت ۵

ولی بعضی موقع ها که خونه تنها بودم خیارو لیز میکرم سرشو آروم میکردم تو کونم با اون دستمم کسمو میمالیدم
تو این مدت تمام فکر من شده بود سکس
خاطراتی که الان تعریف میکنم واسه 24 سالگیمه دیگه
یه روز سوار تاکسی شدم یه مسیر نیم ساعت ه رو در پیش داشتم من وسط نشسته بودم سمت راستم یه خانم چادری بود سمت چپمم یه پسری نشسته بود خیلی خوشگل بود از نظر قیافه خلاصه وسطای راه بودیم با گوشه چشم دیدم پسره گوشیشو آورده رو پاش صفحه گوشیش خاموش بود و سعی میکرد از تو گوشیش منو دید بزنه منم روبه رومو نگاه میکردم هم کرمم گرفته بود هم خجالت میکشیدم پسره ام ول نمیکرد هی نگاه میکرد پاشم هی میاورد میچسبوند به پام منم بدم میومد هی پامو میکشیدم اونور اونم پرو پرو انگار نه انگار هی میچسبوند اعصابم دیگه خورد شده بود ولی آدمی نبودم که بخوام داد و بیداد کنم میترسیدم بعد دیدیم دست چپشو گذاشت رو شلوار اسلشش کیرشو گرفت دستش یه نیم نگاه انداختم باورم نمیشد یه کیر گنده زیر شلوارش بود باد کرده بود هی با دستش فشار میداد ترسیده بودم اون زن بغل دستیمم بیرونو نگاه میکرد اینم هی کیرشو بالا پایین میکرد از رو شلوار با پاشم میمالید به پام وقتی دید چیزی نمیگم پرو تر شده بود من روبه رومو نگاه میکردم ولی میدیدم داره چیکار میکنه دیدم شلوارشو اروم یه ذره جلوشو کشید پایین با شرتش و سر کیرش زد بیرون یه کیف م داشت گذاشته بود روی رون سمت راستش که زن بغل من نبینه ولی من از گوشه چشم میدیدم درست نمیتونستم ببینم انگار داشت تبلیغ میکرد روشو کرد به بیرون ولی کیر لختش معلوم بود از این فرصت استفاده کردم سریع کیرشو نگاه کردم عجب کیریم بود رنگش برنز بود و کلفت خیلی کلفت بود انگار الکی بود بعد سریع روبه رو رو نگاه کردم کسمم خیس شده بود از استرس و هیجان داشتم میمردم دیدم دستشو نزدیکه کیرش کرد شروع کرد به مالیدن من انقد حشری شده بودم که حد نداشت داشت جق میزد یه جورایی بعد دست راستشو آورد نزدیکه رونم کرد خیلی آروم با ناخونش مالید به رونم رو ابرا بودم دیگه خیلی داشت حال میداد ولی اصلا دوس نداشتم رو بدم خودمو کشیدم کنار که یعنی نکن بعد اونم پرو تر شد دستشو گذاشت رو رونم یه دفه نگاش کردم با حالت غضب رید به خودش دستشو برداشت
بعد 10 مین که داشت کیرشو میمالیدو بازی میکرد باش دیدم دستشو برد سمت دهنش تف انداخت تو دستش زد به سر کیرش شروع به جلق زدن داشت دوس داشتم ببینم چیکار میکنه از یه طرف عصبی بودم از طرف دیگه دلم میخواست ببینم این کنجکاویه من ول کن نبود با گوشه چشم میدیدم کیر گندشو داشت میمالید خیلی گنده بود عین این فیلم سوپرا بود خیلی حرفه ای بود هر وقت احساس خطر میکرد دست از کار میکشید شرتشو پایین تر کشید تخماشو آورد بالاتر تخمای کوچیکی داشت ولی واقعا کیرش گنده بود اگه تنها بودم باش مطمئنم منو میکرد بعد چند مین سر شرتشو کشیر رو کیرشو فک کنم ارضا شد چون بعدش شلوارشو کشید بالا و دکمشو بست خیالم راحت شد به مقصدم رسیدمو پیاده شدم…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *