داستان ساناز حشری

داستان ساناز حشری
داستان ساناز حشری

سلام علی هستم 17 سالمه این ماجرام برا دو ماه پیش قدم 175 هیکلیم نیسم لاغرم تقریبا ، ی مدته با ی دختره میچتم تو تل ک اسمش ساناز ، اصلنم سکس چت نمیکنیم ، ساناز همشهریمه ، ی بار ازش خواستم همدیگرو ببینم گف قبول میکنم ، بعد ی روز فک کردن قبول کرد ، رفتم دیدمشو ، دختری ک تو تل عکسش بود اصن شبیه این نبود ، ریده بودم تو خودم باورم نمیشد این شکلی باشه ، زیباییه تو عکسش نصف شده بود ، ممه هم نداش من زیاد متخصص نیسم ک بفهمم ممه طرف چنده ، ولی کوچولو بود ، مشخصات ساناز = قدش حدودا 167یا 169 ، سینه کوچولو ، کونشم ن گنده ن کوچیک ، سایز خوبی داشت ، سنشم 17 همسن خودم ، ی روز ازش پرسیدم تو حالا سکس کردی ، البت تو تل ، جواب نداد ، فرداش ج داد ن ، گفتم یکم زود ج ندادی؟ گف ببخشی مهمون اومد 😐 گفتم اوکی ، بعد گفت تو چی ؟ تو سکس کردی ؟ گفتم سکس ک ن ولی لب اره ، گف اها ، گفتم اره ، گف با کی ، گفتم اینش دیه خصوصیه ، گف ببخشی ، گفتم ساناز گف بله گفتم زده بالا ، گف چی ، گفتم شهوتم ، بعد برای ی روز بلاکم کرد ، زنگ زدم بش یکم خایه مالی کردمو بخشیدو گفتم خب چیه زده بود بالا گف خب ب من چه ، گفتم بعله ، گف ببخشی نباید بلاکت میکردم ولی خب اون حرف چی بود اخهه گفتم ببخشید فک نمیکردم اهلش نباشی گفت اهلش هستم ولی ، من اصن کپ کردم دوباره کیرم از خواب پاشد ، گفتم ولی چی؟ گف میترسم ، گفتم از من؟ گف نه از اینکه باهات سکس کنم پردمم بزنی بعد ولم کنی ، گفتم انقدام دیوث نیسم ، گف نه این چ حرفیه کی گفت تو دیوثی ، گفتم حالا ، بگذریم ، سرتونو درد نیارم دو سه روز گذشت تو این دو سه روز اصن حرف نزدیم ، بعد زنگ زدم دیدم سلام علیکو خایه مالیو ، دیدم صداش شهوتیه گفتم حالت خوبه؟ گف ارهههه ، خوبم ، گفتم زدی بالا؟ گفت چطو ، گفتم صدات یجوریه گفت اره بدجور ، گفتم کسی خونمون نیس اگه میخوای بیا باهم باشیم ، اونم داشت دیوونه میشد تو اوج شهوت بود گف باش ، اومدو ، دیدم این ساناز با همون ک تو عکسه فرق نداره ، چون حدودا 10 کیلو ارایش رو صورتش بود ، اوردمش تو و گفتم چیزی میخوای ؟ نوشیدنی ؟ خوراکیی؟ گف اب گفتم کدوم اب خندیدو گف ابه شیر که همه میخورن ، گفتم اها اوکی ، رفتم اب اوردم و دادم بش و خورد ، گف خب ، رفتم کنارش نشستم ازش لب گرفتم ، بعد شرو کردم بوسه های ریز زدن ب گردنش دیدم جوش اورد ، ول کردم لباسشو دراوردم شرو کردم خوردن سینه ، دیدم کوچیکه حال نمیده ، رفتم سراغ کس ، کسشو انقد خوردم داشت از حال میرفت ، بعد گف نوبت منه بخورم ، کسکش معلوم نبود از کجا بلد بود انقد خوب ساک بزنه ، انقد خوب ساک زد تخمام اومده بود تو حلقم ، بش گفتم بسه دیه ، کیرو ول کردو، خوابوندمش رو کاناپه کیرم اروم کردم تو کسش
یه جیغی زد گفتم الا سقف خونه میاد پایین ، اروم تا ته کردم بعد تند تند کردم دیدم بدنش لرزید فهمیدم ارضا شده بعد دیدم داره ابم میاد ول کردم گفتم برگرد گف چی؟ گفتم کون گرام رو ب طرف من کن ، گف نه درد داره ، گفتم اولشه ، گفت نه ، گفتم بخاطر من حالمونو وسط سکس نگیر گف اوکی ، برگشت ، تف زدم در کونش و انگشتمو کردم تو کونش دوباره جیغ زد گفتم صد رحمت ب جیغ اولی این یکی بدتر بود ک ، یکم جا باز کرد کون گرام ، بعد تف زدم سر یهو کیرم کردم تو کونش دیه هیچ واقعا داشت سقف میومد پایین ، بم فش میداد ، اخه بیشعور یکم اروم لکن تو مگه جنگه ، گفتم نه شهوته نمیزاره ، شرو کردم تلمبه زدن ، بعد دیدم ابم داره میاد گفتم داره میاد کجا بریزم گف بریز تو دهنم از کووونش دراوردم دوباره شزوع کرد ب ساک زدن ابم اومد و همرو قورت داد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *