داستان مالوندن تو اتوبوس بین شهری

داستان مالوندن تو اتوبوس بین شهری
داستان مالوندن تو اتوبوس بین شهری

خوب یه راست برم سر اصل مطلب من یه جغی بدبختم که از 12 سالگی میزدم البته اون موقع ها که آبم نمیومد و حالا 19 سالمه من تقریبا دو سه بار در هفته میزدم و آرزو یه کس بودم نزدیک 200گیگ فیلم پورن جمع کرده بودم (در طی این هفت سال) خوب من یه روز تو فکر کس کون بودم تو اتوبوس یه دختر اومد نزدیکم نشت خیلی خوشگل بود ممه هاش دلم میخواست بکنم بوی عطرش کیرمو شق کرد همین جوری تو فکرش بودم که پاشد که پیاده بشه منم مثله جوجه که دنبال مادرش راه می افته دنبالش راه افتادم. تا اینکه اتوبوس ترمز کرد و دسمت بهش خورد و بعد به کونش اون نفهمید ولی آب من همون موقع اومد اون پیاده شد منم شوکه شده بودم نشستم رو صندلی اتوبوس بعدش رفتم خونه و راجب مالوندن تو اینترنت تحقیق کردم و فهمیدم بهترین جا برا اینکارا مترو و از فردا ش از مترو استفاده میکردم برم دانشگاه و برگردم به خاطر دور بودن ایستگاه مترو راهم دورتر میشد ولی خوب عوض از شلوغی استفاده میکردم و دخترا انگولی میکردم و شلوار نازک میپوشیدم کیرمو بهشون میمالوندم و از این که این قدر به هم خوش میگذشت راضی بودم یه بارم باز دوباه تو اتوبوس بودم یه دختر بچه با مامانش تو اتوبوس بودن تا مامانش رفت کارت بزنه اون جلو منم دختر ور داشتم گزاشتم رو کیرم مالوندمش رو کیرم قمبلاشو بالا پایین میکردم که جیغ زد منم فرار کردم دختره 4-5 سالش بود فکر نمی کردم جیغ بزنه مامانش این چی چی دنبالم کرد ولی من تونستم تو جمعیت گم بشم گذشت گذشت یه بار دختر خالم خونمون بود کون خوش فرم ممه گنده و گردالو و پوست سفید وای شق کردم با توصیفش تو اتاقم تنها بودیم که بهش گفتم بهم میدی گفت خیلی بیشعوری و قهر کرد بهش گفتم حداقل لخت بشو جق بزنم که عصبانی شد رفت به بابام گفت و به سه روش سمورایی جر خوردم. لطفا یه دختری بیاد منو از شق درد نجات بده دارم میمیرم تخمام بخاطر جغ کوچیک شده کیرم سیاه شده دیگه نمی کشم اگه یکی بهم نده همین امروز فردا است به یکی تجاوز کنم.

داستان مالوندن تو اتوبوس بین شهری
داستان مالوندن تو اتوبوس بین شهری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *