داستان کون دادن به سرباز

داستان کون دادن به سرباز

داستان کون دادن به سرباز

با سلام خودمت همه دوستای گلم داستانی که تعریف میکنم دیروز17 مرداد94 اتفاق افتاد که گفتم بنویسم. شماهم کیرتون حال بیاد.

من شروین 27 سالم ازتهران قبلا داستانی که پسر عمم توخواب برای اولین کیرشو تا خایه کرد تو کونم شاید شنیده باشید که مربوط به 5 ساله پبش بود و تواین مدت دیگه شریک جنسی خوبی پیدا نکردم تا اینکه پسر خالم محسن سربازی تهران افتاد محل زندگی انها اهواز بود ولی یه خونه تو تهران داشتند اموزشی تمام شده بود تنها بود و وسوسه شدم یه نقشه بکشم محسن که سرباز الان حسابی تو کف رفتم حمام کونم کامل صفا دادم قشنگ سفید سفید شد حتی یزره موهم دم سوراخشم نبود خوشحال بودم که بعداز پنج سال طعم یه کیر کلفتو کونم لمس میکنه من وزنم 80 کیلو قدمم 180 کون سفید برجسته ای دارم جوری که هر موقع میرم پارک ابی همه از عقب بهم میچسبونند محسنم یه هیکل ورزشی با یه کیر کلفت 20 سانتی چون اصلیتشون از پدری عرب بودن

خلاصه رفتم خونه محسن یکم صحبت کردن من گفتم هوا گرمه شلوارمو در اوردم وشورتمو جمع کردم از پشت لای کونم جوری که یه طرف توپلیش بزن بیرون یه جوری دراز کشیدم که اون کون سفیدو تمیزمو ببینه حشری شه چون میدونستم عاشق کون کردن دیدم کونم فشار داد گفت نمیگی یه سرباز انقدر تو کف کونت جره میده منم که از خدام بود شرتمو کشیدم پایین گفتم بیا بکن من که عاشق کیرتم محسن کونم باز کرد یه تف کرد توش شروع کر د انگشت کردن من گفتم تو به پشت بخواب رفتم روش کونم سمت دهنش گذاشتم شروع کردم به خوردن کیرش اول سرش میک زدم تا یواش یواش کیرش داشت کلفت میشد و همزمان محسن داشت کونم انگشت میکرد یهو زبونش گذاشت رو سوراخم وشروع کرد به لیسیدن دیگه تو اسمون بودم محسنم انگشت شصتشو میکرد تو کونم منم داشتم حال میکردم محسن گفت بسه دیگه سوراخت اماده است واسه گاییدن کیر محسن خیلی کلفت بود منم میترسیدم اول سگی بکنه یهو تا خایه هل به ده تو چون تو سکس وحشی بود رفتم یواش یواش نشستم روی کیرش درد داشت ولی بالذت قاطی شده بود هر چی فشار میدادم تو نمیرفت یکم فشار میدادم تا سرکلاهک میرفت تو میکشیدم بیرون دوباره فشار میدادم تا یک سانت یک سانت بره تو وای وقتی یک کیر داغ روی سوراخ کون حس میکنی دیونه کننده است انقدر فشار دادام تا تقریبا” تا ته تو بود به محسن گفتم تکون نخور دارم جر میخورم بذار جا باز کنه بعد بعد یواش یواش دوطرف چاک کونمو کشید بالا دوست داشتم تخماش بخوره به سوراخم وای چه حالی میداد اونم در این حین کیر منو میمالید شروع کرد سرعت دادان وتلمبه زدن منم که فقط حال میکردم یه 15 دقیقه کرد یهو دیدم سرعتش بیشتر شد یه فشار داد تا جایه که میتونست کیرش هل داد تو که یهو کونم داغ شد فشار اب داغو تو کونم حس کرم گفتم نبض زدم کیرش توی کونم لذت زیادی داشت که یهو اب منم اومد رفت دوش گرفت اومد من توی کونم پراز اب محسن بود دوست داشتم یه باره دیگه منو بکنه چون دیگه شاید همچین فر صتی دست نیاد شروع کردن به خوردن کیرش وانم هی تف میزده تو سوراخم یکم نشستم روی کیرش هی تف فراوان زده تو سوراخ کونم گفت حال موقعشه دیگه سگی بکنمت اینه یه سگه وحشی من روی تخت سجده کردم کونم حسابی قنبل شد چاکه کونمو باز کرده کیرشو گذاشت در سوراخ انقدر لیز بود توی سوراخم از تف ومنی با یه فشار کیرش راحت رفت تو شروع کرد به کردن درد داشت اونجوری که اون تفه میزد ولی حال میداد مدلیای مختلف کر دمنو سوراخم گشاد گشاد شده بود وهی قارت قارت صدا میداد دمر خوابیدم تا خایه میکر تو 4 5 مدل منوکرد اخر بار فرقونی همچین میکرد که منم ارضا شدم اونروز 2بار دیگه منو سگی کرد خیلی حال کردم الانم سوراخ کونم داره بازو بسته میشه دوشت داشتم الان یه کیر بود میشستم روش دوستدار کیر همتونم لطف نظر بدید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *