داستان کون کردن ساناز

داستان کون کردن ساناز

داستان کون کردن ساناز
داستان کون کردن ساناز

اسمم علیه و 24 سالمه تازه سه هفته بود که با ساناز دوست شده بودم که دعوتم کرد خونشون البته قبلش من اونو خونه آورده بودم ولی فقط قلیون میکشیدم ولی اونروز ساناز به شوخی بهم گفت یادت نره تمیز بیای منم با خودم گفتم داره شوخی میکنه.

خلاصه با هزار بدبختی رسیدم خونشون آخه خونه ما شهرک غربه اما خونه اونا … بود و من اونجاهارو نمیشناختم.
وقتی در خونشونو باز کرد یه لباس شب صورتی تنش بود که به بدن سبزه ای که داشت خیلی میومد.
بعد سلام و دست دادن ازش زیر سیگاری خواستم بعد از اینکه واسم آوردش بغلم نشست و شروع کرد به حرف زدن و بعد 10 دقیقه که سیگارم تموم شد روبروم وایساد و شروع کرد به باز کردن دکمه های لباسمو گفت میخوام باهات بازی کنم منم گفتم چرا من اول لخت شم تو لخت شو اونم بعد یه خورده مسخره بازی لخت لخت شد وای سینه هاش سفت وخوش فرم بود منم بلند شدم شروع کردم به لب گرفتن و بعد 5 دقیقه بلندش کردم و انداختمش رو تخت یه نفرش و افتادم روش که خیلی زود از لبش اومدم سمت گردن و سینه هاش می خودم و میمکیدمشون اونم خودشد تو تخت فرو میکرد و ناله های شهوتی میکشید منم رفتم سمت کسش تا یه خورده میکزدم ارگاسم شد منم هنوز داشتم کوسشو میخوردم و با دستام سینه هاش و میمالوندم که دوباره ارگاسم شد البته یه 8 7 دقیقه ای شد منم بلند شدمو لخت شدم و همزمان اونم بلند شد و گفت اول تو دراز بکش تا دراز کشیدم شروع کرد به ساک زدن البته روز قبلی که میخواستم برم خونشون به موهای کیرم صفا داده بودم که بهش گفتم 69 شیم که حالش بیشتر باشه آخه من خیلی حالت 69 و دوست دارم اونم با کمال میل قبول کرد بعد 15 دقیقه که واسم ساک حرفه میزد حس کردم دارم ارضا میشم که بهش گفتم بره کرمی چیزی بیاره که از عقب بکنمت که گفت نه از کون خیلی درد داره و از این حرفا که با هزار بدبختی بالاخره راضی شد وقتی با کرم برگشت گفتم دمر بخوابه و وقتی خوابید منم یه متکا گذاشتم زیر شکمش و کرم مالیدم رو سوراخشو انگشت خودم به سختی تو کونش فرو کردم خیلی تنگ بود وبعد اینکه ماهیچه های کونش گشاد تر شد کرمو مالیدم سر کیرمو به آرومی کردم تو کونش تا 10 دقیقه اول کلی جیغ میزد ولی بعدش دیگه فقط ناله های گوش نواز میکرد بعد چند دقیقه که دیگه داشت حال میکرد حالتمو تغییر دادم و بعد چند دقیقه دیدم اون دوباره ارگاسم شد آخه از زیر هی چوچولشو میمالیدم منم حس کردم داره آبم میاد که کیرمو در آورد مو ریختم رو شکمش بعد 5 دقیقه هم که حال هردومون جا اومد رفتیم حموم و منم تو حموم لباشو همش میخوردم بعد حموم هم با حوله ی اون خودمو خشک کردم و بعد یه خدافظی با کلی بوس اومدم بیرون البته بماند که همش بهم فحش میداد و میگفت کونم درد میکنه داستانی که نوشتم کاملا حقیقی بود امید وارم لذت برده باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *