سکس با همکار مغازه

سکس با همکار مغازه

سکس با همکار مغازه
سکس با همکار مغازه

رفاقت من و این زن از اونجایی شروع شد که من یک مغازه داشتم تو یکی از شهرهای استان یزد تو یک پاساژ مغازه لباس فروشی زیر زنانه داشتم اونم یکی از مغازه های داخل پاساژ اجاره کرده بود تازه از شیراز اومده بود اومد مغازه ما و در خواست کمک کرد منم رفتم مغازه اش تا تو کد گذاری و قیمت گذاری روی جنس هاش کمک کنم همین جور که پشت میز یا همان دخل مغازه بودم چند بار برای اینکه به این طرفو ان طرف مغازه برم باید از پشتش رد میشدم که چند بار کیرم از روی شلوار به باسن تپل و طاقچه ای او خورد ولی هبچی نگفت من هم چند بار رد شدم
خلاصه چند ساعت طول کشید این موضوع بود وما باهم رفیق شدیم تماس میگرفتم و پیامش میدادم تا اینکه من مریض شدم برای اینکه برم دکتر اونم فهمید و گفت باید بریم شیراز اشنا دارم من هم با او تو اتوبوس همراهش شدم رفتیم یه دوست داشت تو شیراز که رفتیم پیش او فردای بعد از اینکه من رفتم دکتر و از من ازمایش گرفتن مشکلی نبود رفتیم خونه دوستش برای جشن گرفتن دوستشم شوهرش را با دخترش فرستاد بیرون بعد زنگ من زدم رفتم پیشش تنها وقتی وارد شدم دوستم که یادم رفت معرفیش کنم اسمش برای شما فاطی باشه که یه زنه ۳۷ساله هست از شوهرش جدا شده یعنی قهر کرده بود چاق با کس تپل اندامش عالی بود سفید و بدون مو بود اون درب خونه را باز کرد من به اون سلام کردم بوسیدمش رفتم تو خونه یه اندامی داشت که وقتی سکسی میشه ابم میامد
خلاصه رفتم تو خونه ودوستش با یک شربت ازمن پذیرایی کرد و بعد گرم صحبت شدم شراب اورد باهم خوردیم مست شدیم فاطی دستم گرفت برد تو اتاق که مخفی حرف بزنیم رفتیم و شروع به حرف زدن کردیم منم دستم رفت تو زیر دامن نازش پاهاشو لمس کردم بعد لباسشو در اوردم اون سینه ناز وتپلش راشروع کردم به خوردن که ناله اش بالا گرفت سریع لباس منو دراورد شروع کرد باکیرم ور رفتن و خوردن منم سینه اش را میخوردم بعد دست منو گرفت مثل کیر ندیده ها انداخت روی تخت افتاد به خوردن که داشت ابم میامد که بهش گفتم بسه بخاب میام روت اونم خابید پاهاشو بالا گرفت با دستش کسش گرفت و مالید منم یک تف زدم روکیرم بعد گذاشتم رو کسش چند مرتبه که روکسش رد شد داد میزد بکنم و جرم بده منم تو همین حین ناگهان کیرم با فشار کردم توش که داد زد یواش با دودستم پاهاش گرفتم شروع کرپم به تلنبه زدن سریع بعد چند دقیقه داد زد جر خوردم منم کیرم در اوردم و کردم تو دهنش ساک زدن کرد به صورت سگی به پشت خوابوندمش دادمیزد از کون نکن میترسم منم بهش قول دادم چشم کیرمو در اوردمو گذاشتم لای کونش مالیدم و دوباره ناگهان سریع کردم تو کسش شروع کردم سریغ تلنبه زدن که گریه کرد و جیغ کشید منم کیرم در اوردم گذاشتم روی صورتش تخمام شروع کرد به خوردن دوباره خوابوندمش پاهاشو دادم بالا کردم تو کسش همین جور که میکردمش گفتم بهت حال داد ابت اومد گفت اره ولی جر خورد کسم تا حالا شوهرمم ایجوری نکردتم منم تلنبه میزدم که داشت ابم میامد که گفتم فاطی چیکار کنم گفت خال کن تو کسم منم همه ابم خالی کرد تو کسش که یک دفعه بی هوش شدمو افتادم روش این اولین باری بود که یکی را میکردم خیلی بهم حال داد خواستم شما هم با خواندنش حال کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *