سکس خفن با دوست دخترم

سکس خفن با دوست دخترم
سکس خفن با دوست دخترم

بارها و بارها عجله ای با هم سکس داشتیم، اما اون روز یه روز طلایی بود،خانواده ام رفته بودم مراسم،اونم کلاس زبانش تشکیل نشده بود،اومده بود که بیاد پیش خواهرم کارش داشت،آیفون را زد گفت منم،قند تو دلم آب شد،اومد تو حیاط، درب واحد را که باز کردم همین که اومد تو و در را بستم،بغلش کردم گفتم سلام عشقم،بدو که یه روز طلایی نصیبمون شده،گفت مگه نیستن؟،گفتم خیالت تخت بیا تو!گفت راستش را بگو کجان؟گفتم تا یک دو ساعتی وقت داریم!گفت ول کن بابا،گفتم مگه پریودی؟گفت نه بابا کلاسمون کلی پول دادیم تشکیل نشده،گفتم حالا بیخیال،مامانت و اینا که نمیدونن اینجایی؟گفت نه بابا،گفتم خوب چه بهتر،چی میخوری برات بیارم،گفت یکم سرم درد میکنه،یه قرصی چیزی داری؟گفتم بگذارم ببنم،یه قرص بهش دادم،همون جور روی تخت دراز کشید،گفتم حالا اجازه هست؟،گفت هر کار دلت میخواد بکن،تو که ول کن نیستی،سریع لباس خودم را در آوردم و شلوار و شورتش را در آوردم و انداختم یه کنار،حسابی کسش را براش لیس زدم یکم آروم تر شده بود،پیرهنش و سوتینش را باز کردم و شروع کردم مک زدن نوک سینه هاش،خوابوندمش به پشت و یکم بدنش را ماساژ دادم،کمرش هم درد میکرد

سکس خفن با دوست دخترم
سکس خفن با دوست دخترم

بهش گفتم تو که حالت خوب نیست که یکم برام ساک بزنی،گفت حالا تو بزن،من جبران میکنم،خندیدم و گفتم اجرت با خدا،دوباره برش گردوندم و سر کیرم را کردم تو کسش،و خوابیدم روش همین طور که میکردمش،یکم لب و گردنش را میبوسیدم،اصلا حال نداشت،بهش گفتم یه امروز که وقت داریم ببین چه طوری حال آدم را میگیری؟گفت خوب بسه بابا بلند شو،بلند شدم گفتم حالا میخوای چکار کنی گفت بخواب، میخوام اجرت ضایع نشه یه وقت!،منم دراز کشیدم روی تخت و اونم برام ساک میزد،رسمی و خنده دار بهش گفتم تخم هایم را هم برایم ساک بزنید بانو!،گفت ای به چشم آقا،منم یه حال حسابی کردم،هیچ وقت مثل اون روز بهم حال نداده بود،دیگه داشت آبم میومد،گفتم بسه،خندید و گفت راضی شدید آقا؟گفتم آری!گفتم:حال خود داراز بکشید،دراز که کشید هنوز کیرم نرفته بود تا ته آبم اومد،منم دراز کشیدم روش،و ازش لب میگرفتم،یه دفعه ای گفت آبت اومد؟،گفتم نه!گفت پاشو بابا کسم خیس ابه فکر میکنی نمیفهم!،گفتم خوب حالا بزار یکم ادامه بدیم،پا شدم دستمال کاغذی را آوردم و یکم دور و ور کسش را پاک کردم،بعد دوباره براش لیس میزدم،اونم کسش را ماساژ میداد،یه دفعه ای دیدم مثل اینکه برق بگیردش و بهش شوک وارد بشه باسنش را از تخت جدا کرد و آبش را ریخت روی سر و موهام،پا شدم گفتم گندت بزنن بابا،ریدی بهم،سریع رفتم توی حموم و یه دوش گرفتم برگشتم دیدم لباس هاش را پوشیده که بره،گفتم خوب بمون الان میان،یه شام با هم میزنیم،گفت نه به مامانم هم نگفتم، برم خونه دیگه،گفتم هر جور راحتی،یه بار دیگه بوسیدمش و زدم در کسش، گفتم دفعه بعدی سه تیغ باشه،خندید و گفت باشه،خیلی بهمون چسبید،امیدوارم همه راحت بتونن سکس کنن.

سکس خفن با دوست دخترم
سکس خفن با دوست دخترم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *