ماجرای همجنسبازی

ماجرای همجنسبازی

ماجرای همجنسبازی

سلام من اولین باری که داستان می نویسم به همین دلیل برام سخته که مطالب را درست و اون طوری که اتفاق افتاده بیان کنم در ضمن اینو باید بگم که این داستان تماما از زبان من بیان میشه و کاملاً یک طرفست.

داستان از اون جایی شروع شد که من و مهدی پسر داییم رو میگم هر دو برای کنکور درس می خوندیم و فاصله ی محل زندگیمون هم با هم زیاد بود و به علت شغل پدرامون و اینکه در شهر کوچیکی زندگی می کردیم نمی تونستیم که با دختری رابطه داشته باشیم و در دوره بودیم که با دیدن فیلم های سوپر مجبور بودیم جق بزنیم و به این کار معتاد شده بودیم و خودتون میدونید که چقدر این کار ضرر داره و باعث شده بود که من خیلی زود ارضا بشم. ماجرا از جایی شروع شد که ما برای تعطیلات عید نوروز به اون جا مسافرت کردیم و خانواده هامون برای این که در عید عقب نمونیم اجازه درس خوندن تو خونه ی اونا رو به ما دادن و به علت این که خونه ی اونا بیشتر وقت خالی بود ما بعد از کمی درس خوندن فیلم سوپر نگاه میکردیم و طبق معمول جق میزدیم از این کار خسته شده بودیم و به علت خواندن داستان های سکسی و گی هر دومون به یک موضوع فکر میکردیم تا این که مهدی پسر داییمو میگم اولین بار این پیشنهاد رو داد، من اولش قبول نکردم ولی بعد از یک ساعت با نگاه کردن به فیلم خیلی حشری شدم و خودم بهش پیشنهاد دادم. اولین باری که میخواستیم جلوی هم لخت شیم سخت بود ولی این کارو کردیم کیر مهدی خیلی بزرگ بود، نمیدونستیم از کجا شروع کنیم فیلم سوپر گذاشتیم و من به علت این که خیلی جق میزدم خیلی زود ارضا بودم اول من خواستم که بدم و اون کیرش نزدیک صورتم کرد تا براش ساک بزنم از این کار بدم میومد ولی خیلی حشری بودم سر کیرشو تو دهنم کردم و شروع کردم به خوردن کیر اون یه ذره که مزه مزش کردم دیدم که بدک نیست کیرش به سختی توی دهنم میکردم چون بزرگ بود و فقط مقداریش تو دهنم میرفت و من اونو میخوردم خوب این کارو بلد نبودم و سعی میکردم مثل تو فیلما این کارو بکنم خیلی از این کار خوشم اومده بود و دوستش داشتم، بعد من روی مبل به پشت خوابیدم به صورتی که شکمم روی مبل بود و پاهام پایینو سوراخم دقیقاً روبروی کیرش بود، حسابی کونمو چرب کرد البته باید بگم که قبلش حسابی کونمو تخلیه کرده بودم و شسته بودم تا یه وقت کثیف کاری نشه طریقه این کارو از یکی از سایت ها یاد گرفته بودم مهدی آروم با سوراخم بازی میکرد این کارش منو حشری میکرد و آروم اولین انگشتشو تو کونم کرد حسش نمیکردم چون قبلا خودم با سوراخم بازی میکردم و توش انگشت میکردم ولی یه حالی بهم میداد بعد انگشت دومشو تو کرد کمی احساس درد میکردم ولی کم کم دردش کم شد ولی چون اولین بارمون بود هر کاری کرد کیرش تو نرفت و من فقط براش ساک زدم تا آبش اومد و ریخت توی دستمال کاغذی و منم چون میدونستم که با یه دست زدن آبم میاد و ترس از رویارویی با اون قرار شد هر وقت مواد بیحس کننده خریدیم منم امتحانش کنم. اون روز خیلی احساس گناه میکردیم و تصمیم گرفتیم دیگه این کارو نکنیم ولی نتونستیم. روز بعد بازم من زنش شدم و کیرشو تو دهنم کردم و براش ساک میزدم و همون طور فیلم سکسی هم میدیدم و اون با سوراخم بازی می کرد بعد من خوابیدمو اون با زدن روغن به سوراخم اونو خوب چربش کرد و بعد با انگشت اونو خوب باز کرد منم از این کار خوشم می اومد. بعد سر کیرشو روی سوراخم گذاشت خیلی داغ و لذت بخش بود و آروم سر کیرشو فرستاد تو اولش خیلی درد داشت ولی چون خیلی حشری بودم تحملش کردم چند دقیقه ای به اون حالت گذشت تا من دردم کمتر شد و عادت کردم بعد آروم شروع به تلمبه زدن کرد خیلی درد داشت ولی یه کمی حال میداد ولی اون طوری که تو داستان ها می خوندیم با اون همه حال کردن نبود شایدم چون دفعه اول بود و ما بلد نبودیم این طور بود و بیشتر درد داشت مهدی خیلی زود آبش اومد .مهدی هم از من خواست که اونو بکنم و من هم به علت این که زود آبم میاد و ترس از این موضوع باز این کارو نکردم. از این ماجرا گذشت تا یک روز با خانواده هامون رفتیم شمال و یک روز با هزار زحمت با خانواده نرفتیم دریا و تو ویلا تنها شدیم و رفتیم حموم و زیر دوش با هم ور رفتیم من رو به شکم روی توالت فرنگی خوابوند وپاهامو باز کرد تا کونم خوب آماده بشه و شروع کرد به انگشت کردن خیلی بهم حال میداد و انگشتاش زیر آب خیلی راحت تو کونم میرفت و کار به جای حساستر نرسید نمیدونم چرا قبول نکردم بهش بدم، توی اون شرایط میتونست خیلی به جفتمون حال بده. دفعه بعد که اونا اومدن خونه ی ما یه روز که تنها بودیم یه فیلم سوپر گذاشتم و این دفعه پوزیشن رو عوض کردیم و اون روی زمین خوابید من تصمیم خودمو گرفته بودم یه کون درست حسابی بهش بدم و شروع کردم براش ساک زدم سعی میکردم کیرشو تا ته بکنم تو دهنم ولی نمیتونستم، اونم سرمو هی فشار میداد تا بیشتر کیرشو بخورم خیلی این کارو دوست داشتم و من مثل دختر های جنده توی فیلما با یه دست کیرشو گرفتم وخیلی آروم سوراخمو نزدیک کیرش کردم گرمای کیرش داشت منو دیوونه میکرد و نزدیک بود ارضا بشم و آروم روش نشستم و سرکیرشو تو کونم کردم این که یه چیز داغ داشت میرفت تو وجودم برام لذت بخش بود مدتی توی اون حالت موندم تا دردش کمتر بشه و بعد خودمو آروم بالا و پایین میکردم کیرش و گرماشو تو بدنم احساس میکردم و از بالا و پایین رفتنش تو بدنم یه حالی بهم دست می داد و از برخورد خایه هاش به سوراخم حال میکردم این قدر حشری بودم که حاضر بودم براش هر کاری بکنم حتی حاضر بودم تمام آبشم مثل تو فیلما بخورم و طعم آب منیشو بچشم ، دوست داشتم ببینم چه مزه ای که همیشه دخترا تو فیلما می خورنش ولی روم نمی شد بهش بگم و بعد از چند دقیقه مهدی خودشو بالا پایین میکرد و سرعت کردنو بیشتر کرد تا آبش اومد و ریخت بیرون البته هر دفعه که این کارو میکردیم از دفعه ی قبل دیر تر آبش می اومد این دفعه اصلاً دوست نداشتم تموم بشه و این دفعه درد کمتری برام داشت و بیشتر از دفعه ی قبل بهم حال داد. چند روز بعد یه شب که خونه شلوغ بود تصمیم گرفتیم با ماشین بریم بیرون و یه جای که خلوت بود و همون طوری که مهدی رانندگی می کرد طاقت نیووردم وکیرشو از توشلوارش در آوردم و شرع کردم براش ساک زدن وایکه چقدر خوش مزه بود این کارو ادامه دادم تا آبش اومد و ریخت تو ماشین و بعد جامونو عوض کردیم و اون برام ساک زد و آب منم خیلی سریع اومد و ریختم تو دستمال، و فهمیدم خیلی زود ارضا شدم. از این ماجرا گذشت تا یه روزی که خونه پدربزرگم اینا تنها بودیم بعد از خوردن ناهار کیرشو گذاشتم توی دهنم و سعی میکردم مثل تو فیلم ها بخورمش ولی چون بزرگ بود هیج وقت نتونستم تا ته بکنم تو دهنم و حسابی حشریش کنم بعد به حالت سگی خوابیدم و بعد اون روغن ریخت روی سوراخ کونمو و آروم باهاش بازی میکرد و با انگشت سوراخمو باز کرد خیلی حال میده یکی با سوراخت بازی کنه و کیرشو آروم به به سوراخم چسبوند همیشه این لحظه رو خیلی دوست داشتم و آروم فرستاد تو و شروع کرد به تلمبه زدن سریع این دفعه اصلا بهم حال نمیداد کیرش داشت سوراخمو پاره میکرد نمیدونم چرا ولی ضرباتش به خایه هام هنگام تلمبه زدن باعث درد زیادی برام شده بود این دفعه مدت زیادتری تونست منو بکنه ولی جز درد برام چیزی نداشت و شاید همین موضوع باعث شد که از دادن منصرف بشم. بعد از این ماجرا یه وقت دیگه دوباره براش ساک زدم ولی حاضر نشدم که بهش بدم. ولی حالا که یه مدتی گذشته و من باز جق میزنم و از این کار خسته شدم و هر بخاطر این کار هر روز ضعیف تر میشم دوست دارم دوباره اون کارو شروع کنم ولی به طور کامل اونو انجامش بدم، مثل تو فیلما تا لذت بیشتری از این کار ببریم و بدون خجالتی هر کاری که باعث میشه بیشتر لذت ببریم رو بهم بگیم و با توافق اون کارو انجامش بدیم هر چی که باشه مثلا آبمون رو با هماهنگی قبلی روی بدن شریک جنسیمون بریزیم و نقاط حساس بدن همدیگر رو بشناسیم و با تحریک اون ها لذت بیشتری ببریم، مثلا من روی سینه هام خیلی حساسم و با مالیدنشون خیلی تحریک میشم و در موقع مفعول بودن احساس کنیم که واقعا دختریم و هر کاری که تو فیلما دختره انجامش میدنه رو انجام بدیم و طرف مقابل هم همین طور هر کاری که تو فیلما پسره انجامش میدن رو بکنه تا هر دومون در رابطه دو طرفه به لذت واقعی برسیم و بعد از ارضا شدن طرف مقابل ولش نکنیم تا احساس گناه کنه و دوباره حشریش کنیم تا از این کار پشیمون نشه و من هم میخواهم برای اولین بار کردن رو امتحانش کنم و زود ارضا بودنم رو کم کم درمان کنم. ریز به ریز این داستان واقعیت دارد. دوست دارم اگه بشه این داستان ها و داستان های بعدی اگر اتفاق افتاد از زبون پسر داییم وقتی رو صندلی کامپیوترنشسته و کیرش تا ته تو کونمه براتون تعریف کنم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *